• CADbro 2020

CADbro, efektywne wyświetlanie, adnotacje i analiza modeli 3D!

CADbro jest przyjazną dla budżetu przeglądarką modeli 3D CAD, w ogólnie używanych formatach plików CAD, zaprojektowana szczególnie dla lepszej wizualizacji i komunikacji między danymi inżynieryjnymi. W pakiecie otrzymujemy inteligentną przeglądarkę modeli 3D CAD, przejrzyste adnotacje 3D i zaawansowane analizy modeli. CADbro zapewni wysoko wydajną kooperację zespołom zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, skrócenie czasu dla wprowadzenia produktu na rynek oraz dużą oszczędność kosztów inwestycji.

Obejrzyj film(4:44min)

Przeglądaj
Rób adnotacje
Analizuj

Wsparcie różnych plików CAD 3D / Inteligentna przeglądarka CAD

Dzięki wsparciu prawie wszystkich formatów plików neutralnych przez CADbro, można uzyskać szybki dostęp i interakcję z modelami 3D CAD bez konieczności posiadania drogich licencji. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o pliki Catia, które można w CADbro bezpośrednio otwierać i zapisywać. Dodatkowo zawiera inteligentne narzędzia, dzięki którym można szybko znaleźć i naprawić otwarte krawędzie, jeżeli jest to konieczne.

style switcher

layout styles

Przejrzyste adnotacje 3D

Możesz w prosty sposób dodawać wymiary, tolerancje, symbole albo tekst bezpośrednio na importowanych modelach 3D. Adnotacje 3D mogą zastąpić tradycyjną dokumentację 2D.

Kluczowe funkcje adnotacji 3D:

• Wymiary liniowe, promieniowe/średnicowe, kątowe, współrzędne

• Odniesienia, Odchyłki geometryczne, Chropowatość powierzchni

• Etykieta, tekst, balony (również z obrazami)


Zaawansowane analizy

Dzięki zróżnicowanym narzędziom badania i analizy modeli w CADbro, możesz sprawdzić możliwości produkcyjne części czy całego złożenia. Wykrycie błędów na wczesnym etapie wprowadzania produktu pomaga zredukować koszty i zaoszczędzić czas.

Kluczowe funkcje analizy:

• Właściwości masy, takie jak: objętość, powierzchnia i masa

• Kąt pochylenia, Grubość ścian, Dynamiczny przekrój

• Sprawdzanie przenikania, Widok rozstrzelony, Animacja złożenia

style switcher

Funkcje Premium

Możesz modyfikować modele dzięki narzędziom Bezpośredniej edycji w CADbro. Wszelkiego rodzaju komentarze i korekty mogą być:

• Przejrzyście wymieniane pomiędzy różnymi departamentami i współpracującymi zespołami.

• Sprawdzanie otwartych krawędzi, Auto naprawa modeli, Wypełnianie przerw.

• Uprość, Przesuń/Wydłuż ścianę, Kopiuj/Przenieś/Lustro geometrii.